Advokatkurset

Juristenes Utdanningssenter har over 30 års erfaring med å utdanne fullmektiger, og tilbyr fire kurs hvert semester. Advokatkurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling. Justisdepartementet har gitt Juristenes Utdanningssenter i oppdrag å gjennomføre Advokatkurset.