Om JUS

Juristenes Utdanningssenter (JUS) er juristenes og advokatenes egen organisasjon for etterutdanning. Vi har et omfattende kurstilbud tilpasset ulike behov hos våre kursdeltakere. Vi har som mål å bidra til den beste juridiske praksis, ved å tilby kurs av høy kvalitet i innhold og form. Det har vi også mulighet til fordi JUS er en ideell organisasjon. Vårt overskudd brukes slik at det kommer den enkelte jurist og advokat til gode, i form av nye og relevante fagtilbud. Juristenes Utdanningssenter ble etablert i 1992, og er en selveiende ideell forening (not-for-profit), med Advokatforeningen og Juristforbundet som medlemmer.