Juristkongress

Juristkongress er den største arenaen for hele juristprofesjonen i Norge. Neste Juristkongress arrangeres høsten 2025

Kontaktpersoner