Juristkongress

Juristkongress er den største arenaen for hele juristprofesjonen i Norge. Neste Juristkongress arrangeres 21. – 22. nov 2024. 

Kontaktpersoner