Kurs i utlandet

JUS har også kurs i utlandet. Over flere år har vi invitert til forhandlingskurs på Harvard, arbeidsrett i Brüssel og andre kurs med temaer knyttet opp mot destinasjonsstedet.