Utdanningsrett

Utdanningsrett er et relativt ungt juridisk fagområde og har ingen fast avgrensning, men tar opp alle rettslige problemstillinger som oppstår innenfor utdanning i bred forstand. Juridiske problemstillinger knyttet til lærere og elevers rettigheter og plikter står sentralt. Eksempler på temaer er bruk av tvang og makt i skolen, digitale læringsverktøy, tilrettelegging for elever med særlige behov, forsvarlighetskrav, sanksjoner og samarbeid med andre myndigheter, eller tverrfaglige temaer som arbeidsrett i skolen eller relevante menneskerettigheter. Hver høst arrangeres Det årlige kurset i utdanningsrett. Dette kurset er et «must» for alle som jobber innen fagområdet. Kurset gir en ajourføring på rettsutviklingen samt ulike aktuelle temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på e-post jh@jus.no

Fagutvalget for Utdanningsrett