Se de årlige ajourføringsforedragene på jus.no

Plukk og miks etterutdanning som det passer deg. I vår læringsportal kan du se ajourføringsforedragene innen aktuelle fagområder.

Temaene fra årlige kurs publiseres fortløpende på jus.no