Personvernerklæring

Behandlingsansvar

Juristenes Utdanningssenter (org. nr. 863 853 362) driver Jus.no og er behandlingsansvarlig for denne nettsiden, og all behandling av personopplysninger som samles inn på denne siden. I tilfeller der vi behandler persondata fra andre kilder gjelder også denne personvernerklæringen.
Våre behandlingsgrunnlag vil være kurspåmelding (avtalegrunnlaget), særskilt samtykke, eller berettiget interesse., jfr. GDPR artikkel 6.nr bokstav f.

Juristenes Utdanningssenter (JUS) er juristenes og advokatenes egen organisasjon for etterutdanning og kompetanseutvikling, og er derfor også databehandler for personopplysninger knyttet til kursvirksomhet og informasjon om denne til medlemmer i Advokatforeningen.  

Formål med behandling av personopplysninger
De personopplysninger som innhentes er nødvendige for å kunne administrere kundeforholdet, oppfylle våre forpliktelser knyttet til medlemmer av Juristforbundet, Advokatforeningen, og andre deltakere på våre kurs og arrangementer.
Opplysningene brukes i tillegg til markedsundersøkelser og analyser i forbindelse med kursutvikling.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på juspost@jus.no. Merk din henvendelse med Personvern for raskest mulig behandling.

Slik samler Jus.no inn persondata

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du har meldt deg på eller deltatt på et av våre kurs og arrangement
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
  • Du har tidligere vært kunde, partner eller leverandør til Juristenes Utdanningssenter
  • Du besøker vår nettside Jus.no
  • Du har sendt oss en henvendelse
  • Du representerer en av våre kunder
  • Du har søkt jobb hos oss
  • Du har kontaktet en av våre ansatte per e-post eller har en forretningsforbindelse med Juristenes Utdanningssenter

Jus.no benytter seg primært av nettsider og tilhørende digitale tjenester. Alle våre leverandører er forpliktet til å jobbe fra EU/EØS. I de tilfellene data lagres på servere, lagres dette på servere innen EU/EØS- området.

Ved bruk av underleverandører foreligger det en Databehandleravtale med den enkelte leverandør. Opplysningene skal kunne benyttes til det respektive kurs- og arrangement og slettes deretter. Vi har jevnlig revisjon med våre underleverandører om behandling av data.

For kurs med hotellovernatting formidles nødvendige personopplysninger om overnattende kursdeltakere til respektive hotell.

Annen behandling

Du har meldt deg på eller deltatt på et av våre kurs og arrangement
Dersom du melder deg på et av våre kurs og arrangement lagrer vi data på deg som er nødvendig for å gjennomføre kurset. Avhengig av om dette er digitalt eller fysisk vil dataen som lagres variere noe. Den dataen som samles inn, oppgir du selv i skjema for påmelding og vi vil notere oss om du møtte opp eller ikke.

Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge arrangementer og utarbeide deltakerlister til deltakerne.

Dette er personopplysninger vi samler om deg:

 


Du har sendt oss en henvendelse
Henvendelser gjennom våre nettsider eller til en av våre kundeansvarlige kan medføre at vi oppretter en kundeprofil for å følge opp prosessen med deg, og i den perioden dette er relevant.

Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
Dersom du abonnerer på våre nyhetsbrev, lagrer vi informasjon nødvendig for å sende deg nyhetsbrev, samt hvordan du interagerer med våre nyhetsbrev. Dette inkluderer hvilke lenker du trykker på og om du åpner nyhetsbrevet. Er du medlem i Juristforbundet eller Advokatforeningen, sender vi deg nyhetsbrev basert på hhv. innhentet samtykke og aktivt medlemskap. Er du ikke kunde sender vi nyhetsbrev basert på ditt innhentede samtykke.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrev med kurstilbud fra JUS. Dette gjør du i nederst i nyhetsbrevet fra JUS, eller inne på min-side i den respektive medlemsorganisasjon du er medlem av.

Du har kontaktet en av våre ansatte per e-post
Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt skal slettes når de ikke lenger er nødvendige å lagre. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år uten grunnlag for dette. Grunnlag for å lagre lenger kan være salgsprosesser, eksisterende kunde eller partnerrelasjoner eller annet relevant for vårt daglige arbeid.

Vi ber om at personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post til oss utover de personopplysninger som naturlig sendes i klartekst ved utsendelse av e-post.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare for å sikre integriteten, konfidensialiteten og tilgjengeligheten i våre systemer som behandler personopplysninger.

Du har tidligere vært kunde eller leverandør hos oss
Data relevant for tidligere kundeforhold lagres i den periode dette enten kreves av lovgivning i forbindelse med regnskap, eller i den grad dette er styrt av avtaler mellom bedriftene som har inngått avtale med oss. I den grad dokumentasjon er nødvendig etter avsluttet kundeforhold beholder vi denne dataen. Dette gjelder også partnerskap eller leverandørforhold.

For medlemmer i Advokatforeningen vil Juristenes Utdanningssenter ha registrert opplysninger om våre kursdeltakeren i 10 år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse. For øvrige kursdeltakere vil vi oppbevare personopplysninger i fem år fra aktivt kundeforhold.

Du har meldt deg på en konkurranse
Ved påmelding til en konkurranse vil vi be om opplysninger slik som navn, kontaktinformasjon og arbeidssted samt bidrag til konkurransen. Formålet med opplysningene er å knytte konkurransebidragene til en kontaktperson for å kunne gi tilbakemeldinger. De fleste opplysningene lagres til konkurransen er avsluttet og slettes etter endt konkurranse.

Du har søkt jobb hos oss
Dersom du søker jobb hos Juristenes Utdanningssenter (JUS), trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan JUS også gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med jobbsøkerens referanser.

JUS bruker jobbsøkeportalen Finn.no til å administrere innsendte søknader på våre ledige stillinger.

For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og laste opp dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

Generelle søknader slettes innen 210 dager. Andre søknader slettes etter eventuelle rekrutteringsprosesser er over. Ved ansettelse vil opplysningene oppbevares til ansettelsesforholdet avsluttes.

Du besøker våre nettsider www.jus.no
Se avsnitt om informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Vi bruker også informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider. Informasjon om informasjonskapsler (Cookie policy) gir deg mer informasjon om bruken av informasjonskapsler på vårt nettsted.

Webanalyse og statistikk
Vi bruker både informasjonskapsler og andre verktøy til å gjennomføre webanalyse. I den grad denne informasjonen kan benyttes til å identifisere deg som enkeltperson vil bruken være basert på ditt samtykke. I de tilfeller der dataen er anonym vil vi ikke benytte samtykke som behandlingsgrunnlag for denne behandlingen.

Vi benytter også logger og data fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på våre nettsider. Statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på sidene våre, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren anonymiserer umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Skjema og påmeldingsløsninger
På våre nettsider melder du deg på til våre kurs og arrangementer. Personopplysninger om deg vil bli behandlet i den grad det er nødvendig for det aktuelle kurset du er påmeldt.

Vi gjennomgår innhentet data manuelt på periodisk basis. Data som ikke lenger er relevant slettes fortløpende.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til juspost@jus.no eller per post. I begge tilfeller ber vi deg merke henvendelsen med Personvern. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
Du kan be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg, til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/).

Kontakt oss
Kontakt oss gjerne gjennom kontaktinformasjonen du finner på våre nettsider. Alle våre ansatte kan sette deg i kontakt med rett person, eller har grundig opplæring i hvordan motta din henvendelse.

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert 05.04.2022