Ketil Bøe Moen

Ketil Bøe Moen er ekspedisjonssjef i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Ketil leder Lovavdelings arbeid som juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Han har tidligere arbeidet som advokat hos Regjeringsadvokaten. Her hadde Ketil blant annet i mange år hovedansvar for EØS-rett.