Andre fagtilbud

JUS jobber kontinuerlig med å utvikle nye kurs, konsepter og samarbeid, for å møte juristenes og advokatenes behov for kompetanseutvikling. I tillegg til våre kjente årlige kurs får vi en stadig økende portefølje av digitale kurs i vår læringsportal JUS Digital. Disse har vi også samlet i abonnementet vårt.